امروز پنج‌شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

لیست شرکتهای دانش بنیان استان ایلام

نام شرکت

شناسه ملی

نوع مجوز

استان

حوزه فناوری

تاریخ تایید

تولیدی فراشیمی ایلام

10300040804

نوپا نوع 2

ايلام

03- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

1397/11/13

انرژی کاوان ایوان

14004488914

نوپا نوع 2

ايلام

04- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

1397/04/23

آرین تجارت مانا

10320794166

توليدي نوع 2

ايلام

03- مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

1398/02/14

فناوران نوژان ارتباط

10300078541

توليدي نوع 2

ايلام

07- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

1396/03/06

حامی ایده صنعت غرب

14005808752

توليدي نوع 2

ايلام

04- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

1398/11/19

هوشمند توانا ربات زانا

14006226795

نوپا نوع 2

ايلام

04- ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

1397/06/24

فراصوت سازان آلامتو

14006396434

نوپا نوع 2

ايلام

06- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

1397/06/24

شهر آذین پردیس ایلام

14005518990

نوپا نوع 1

ايلام

01- فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی

1397/04/23

نیک افزار بهداد آلامتو غرب

14006049319

توليدي نوع 2

ايلام

07- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

1397/11/13

رادین کلان داده پرداز نوین

14007438673

نوپا نوع 2

ايلام

07- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

1397/04/23

نقش آوران ایلام امروز

10300055200

توليدي نوع 2

ايلام

07- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

1397/11/13

داده پردازی دور نمای دانش فردا

10103720652

نوپا نوع 2

ايلام

08- خدمات تجاری‌سازی

1398/02/14

توسعه فناوری آرا تک پویا

14007219784

نوپا نوع 2

ايلام

07- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

1398/05/12

زیست داده پرداز آرکا

14008156210

نوپا نوع 2

ايلام

07- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

1398/02/14