امروز پنج‌شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
مشخصات طرح:
ثبت پیشنهاد برای طرح: پیاده سازی مدل برنامه ریزی مالی و سیاستگذاری برای استان ایلام
مجری: اداره کل امور اقتصادی و دارایی
مشخصات تیم پژوهش:
ثبت همکار/مجری جدید
نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي رشته تحصيلي و تخصص محل کار مرتبه علمی سمت شماره تماس همراه پست الکترونیک
مشخصات علمی و فنی طرح پیشنهادی
در صورت تمایل، فایل پروپزال خود را به صورت pdf یا word و بدون اشاره به اسامی مجریان را جهت داوری، انتخاب و ارسال نمایید:
فایل خام پروپزال
مشخصات مالی طرح